WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین از طریق واتس اپ
سلام. چگونه میتوانم کمکتان کنم؟

جهت درخواست تایید اعتبار، سازمان ارزیابی انطباق لازم است که درخواست خود را از طریق پر کردن فرم درخواست مناسب ارسال کند (فرم NABL 151 برای تست های آزمایشگاهی، فرم NABL 152 برای آزمایشگاه های کالیبراسیون، فرم NABL 153 برای آزمایشگاه های پزشکی، فرم NABL 180 برای ارائه دهندگان پی تی پی (PTP) و فرم NABL 190 برای تولید کنندگان مواد مرجع RMP). این فرم ها در سه نسخه همراه با دو نسخه از دستورالعمل کیفیت سازمان ارزیابی انطباق (CAB) که سیستم مدیریت را مطابق با الزامات ISO/IEC 17025:2017 یا ISO 15189:2012 یا ISO/IEC 17043:2010 یا ISO/Guide 34 توصیف می کند ارسال می شود. ارسال درخواست، بایستی به همراه رسید پرداخت هزینه درخواست، همانطور که در دستورالعمل NABL100 توضیح داده شده است، ارسال گردد. سازمان ارزیابی انطباق (CAB) باید دقت ویژه ای را در اعلام کردن دامنه تأیید اعتبار در درخواست خود داشته باشد. در صورتی که سازمان ارزیابی انطباق (CAB) در دستورالعمل های مربوطه ماده ای یافت که کل یا قسمتی از آن در مورد آن سازمان قابل اجرا نبود بایستی دلیل آن را ذکر نماید.

دبیرخانه NABL در صورت دریافت فرم درخواست، کتابچه راهنمای کیفیت و مدرک دال بر پرداخت هزینه درخواست، یک تاییدیه رسمی برای سازمان ارزیابی انطباق صادر میکند که دارای یک شماره شناسایی منحصر به فرد می باشد، که از آن پس برای ارتباط با این سازمان مورد استفاده قرار میگیرد. پس از بررسی دقیق درخواست و مدارک همراه آن، ممکن است دبیرخانه NABL در صورت لزوم درخواست اطلاعات اضافی جهت شفاف سازی بیشتر داشته باشد.

 

در صورت وجود اطلاعات کافی در مدارک دستورالعمل کیفیت یا پس از انجام اقدامات اصلاحی لازم توسط سازمان ارزیابی انطباق، یک بازدید پیش ارزیابی سازمان توسط یک ارزیاب سرپرست منصوب شده از طرف NABL می تواند صورت پذیرد. این پیش ارزیابی از سازمان ارزیابی انطباق برای بررسی وجود عدم انطباق (در صورت وجود) در اجرای سیستم کیفیت، برای مشخص کردن میزان آمادگی سازمان جهت فرآیند ارزیابی، برای مشخص شدن تعداد ارزیاب های مورد نیاز در زمینه های مختلف بر اساس حوزه تأیید اعتبار و تعداد مکان های کلیدی که باید بازدید شود، می باشد. سرپرست ارزیابی گزارش پیش-ارزیابی را به دبیرخانه NABL ارسال می نماید و کپی این گزارش به CAB ارسال می گردد. CAB اقدامات اصلاحی لازم در مورد عدم تطابق های مطرح شده در مستندات و اجرای سیستم مدیریت را به انجام می رساند و گزارش آن را به دبیرخانه NABL ارائه می دهد.

 

بعد از اینکه CAB انجام اقدامات اصلاحی مناسب، NABL تیم ارزیابی را با مشورت با CAB تعیین و نهایی می نماید. این تیم شامل سرپرست تیم ارزیابی و ارزیابان فنی (متخصصین) برای پوشش دادن زمینه ها / رشته ها / گروه های  مختلف در حوزه تایید اعتبار مورد درخواست می باشد. NABL همچنین می تواند یک ناظر مشخص نماید. تیم ارزیابی مدارک سیستم مدیریتی CAB را بررسی و مطابق آن را با الزامات ISO/IEC 17025:2017 یا ISO 15189: 2012 یا ISO/IEC 17043: 2010 یا ISO Guide 34: 2009 (بسته به نوع تایید اعتبار) و معیارهای خاص دیگر و سایر سیاست های NABL بررسی و تایید می نماید. توانایی فنی CAB برای انجام وظایف مورد نظر نیز ارزیابی می شود. موارد عدم انطباق در صورت مشاهده و شناسایی در گزارش ارزیابی منظور میگردد.  همچنین در گزارش توصیه ارزیابان برای اعطا یا عدم اعطای تایید اعتبار نیز ذکر می گردد. گزارش تهیه شده توسط تیم ارزیابی به دبیرخانه NABL فرستاده می شود. یک کپی از خلاصه گزارش ارزیابی و عدم انطباق ها (در صورت وجود) در پایان بازدید ارزیابی به CAB ارائه می شود. گزارش ارزیابی توسط NABL مورد بررسی قرار گرفته و پیگیری ها و اقدامات مقتضی آغاز می شود. CAB باید اقدامات اصلاحی لازم را برای عدم انطباق ها انجام دهد و ظرف 60 روز به دبیرخانه NABL گزارش دهد. NABL پیشرفت اصلاح عدم انطباق ها را نظارت می کند.

پس از انجام اقدامات اصلاحی توسط سازمان ارزیابی انطباق، کمیته تأیید اعتبار، گزارش ارزیابی، دیگر اطلاعات دریافت شده از سازمان ارزیابی انطباق و تاییدیه ها (در صورت وجود)، را مورد بررسی قرار می دهد. در صورتیکه همه چیز درست و تأیید شده باشد کمیته تأیید اعتبار، توصیه های لازم را در مورد تأیید اعتبار سازمان ارزیابی انطباق به رئیس هیئت مدیره NABL می دهد.

در خصوص تمام تصمیمات اتخاذ شده توسط NABL می توان درخواست تجدید نظر کرد. درخواست تجدید نظر باید به مدیریت NABL ارسال شود. وقتی که نتیجه توصیه ها منجر به اعطای گواهینامه تأیید اعتبار می شود، NABL یک گواهی تأیید اعتبار صادر می کند که دارای یک شماره منحصر به فرد و هولوگرام NABL و حاوی زمینه های کاری، تاریخ اعتبار همراه با حوزه (اسکوپ های) تأیید اعتبار می باشد.

هنگام صدور گواهی برای آزمایشگاه های فعال در سایت، آزمون ها و یا کالیبراسیون که در سایت انجام می شود به طور مشخص در حوزه کاری (اسکوپ) تأیید اعتبار مشخص شده می شود.

سازمان ارزیابی انطباق (CAB)  متقاضی تایید اعتبار باید همه هزینه های مربوط به گواهینامه تایید اعتبار را قبل از اینکه گواهینامه صادر شود، پرداخت نماید.

سازمان های تأیید اعتبار شده بایستی به طور پیوسته مطابق با الزامات ISO/IEC 17025:2017 یا ISO 15189:2012 یا ISO/IEC 17043:2015 یا ISO Guide 34: 2009 (بسته به نوع تایید اعتبار) و سیاست ها و معیار های خاص NABL باشد. سازمان های ارزیابی انطباق تأیید اعتبار شده نیاز است که به طور پیوسته با شرایط و ضوابط NABL مندرج در NABL 131 “شرایط و ضوابط برای اخذ و نگهداری گواهی تأیید اعتبار NABL”  مطابقت داشته باشند.

گواهی تأیید اعتبار NABL برای مدت دو سال معتبر است. NABL نظارت سالانه سازمان ارزیابی انطباق را در فواصل زمانی یک ساله و با هدف ارزیابی سازگاری دائمی با الزامات ISO/IEC 17025: 2017 یا ISO 15189:2012 ISO/IEC 17043:2010 یا ISO Guide 34:2009 (بسته به نوع تایید اعتبار) و با معیارهای خاص و سیاست های NABL انجام می دهد.

 سازمان ارزیابی انطباق تأیید اعتبار شده هر 2 سال یک بار مجددا ارزیابی می شود. سازمان ارزیابی انطباق باید 6 ماه قبل از تاریخ انقضای گواهی تأیید اعتبار به NABL درخواست دهد تا این سازمان بتواند برای ارزیابی CAB برنامه ریزی لازم را انجام دهد، به طوری که تداوم وضعیت تأیید اعتبار حفظ شود.


اصلاحیه معیارهای تأیید اعتبار

اگر معیارهای تأیید اعتبار توسط ISO/ ILAC/ APLAC/ NABL اصلاح شوند، سازمان ارزیابی انطباق (CAB) از این اصلاحات مطلع گردیده و یک دوره انتقال حداقل 6 ماهه برای هماهنگ کردن عملکرد، مطابق با معیار های اصلاح شده برای CAB در نظر گرفته می شود.

تصمیم گیری بر علیه سازمان ارزیابی انطباق

اگر سازمان ارزیابی انطباق در هر زمانی با استاندارد های اجرایی و معیارهای NABL منطبق نباشد، و یا ضوابط و قوانین NABL را رعایت نکند، یا نتواند خود را با معیارهای اصلاح شده تطبیق دهد، ممکن است که NABL تصمیماتی بر علیه سازمان ارزیابی انطباق اتخاذ کند. این تصمیمات می تواند شامل رد اعتبار، کاهش دامنه (اسکوپ) مورد تایید، وقفه، تعلیق یا خروج اجباری باشد همانطور که در NABL 216  به عنوان”فرآیندی برای رسیدگی به تصمیمات مخالف” نام برده شده است.

شکایات و درخواست تجدید نظر

NABL آماده دریافت شکایات در خصوص همه فعالیت های انجام شده توسط كاركنان، ارزیابان، اعضای کمیته تأیید اعتبار و سازمان های ارزيابي انطباق تاييد اعتبار شده مي باشد. جزئیات در NABL 132 “ًفرآیند رسیدگی به شکایات” ارائه شده است.